FOR KUNDER MED TELENOR DÆKNING:

Viderestilling

Viderestilling sker via din mobiltelefon.

De forskellige typer af viderestilling har forskellige servicekoder. Du skal bruge Servicekoden for den viderestilling du vil aktivere.

Viderestillingsmulighed Servicekode
Når du ikke besvarer din mobil 61
Når din mobil er slukket 62
Når din mobil er optaget 67
Når du ikke besvarer din mobil, den er slukket eller optaget (alle på én gang) 004
Ubetinget viderestilling (alle samtaler viderestilles direkte til ét nummer) 21

Sådan aktiverer du viderestilling:
Tast * * servicekode * nummer der skal viderestilles til # ring op

Sådan deaktiverer du alle viderestillinger:
Tast # # 002 # ring op

Sådan aktiverer du alle viderestillinger:
Tast * * 004 * 60500000# ring op

Sådan ser du status for dine viderestillinger:
Tast * # servicekode # ring op

Ændring af tiden for viderestilling:
Du kan selv bestemme om der skal gå 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 sekunder inden et opkald bliver viderestillet. Følg vejledningen nedenfor.

Tast * * 61 * nummer der er viderestillet til * 11 * antal sekunder # ring op

Voicemail

NUMMERET TIL DIN VOICEMAIL ER +45 60500000

Du skal bruge nummeret hver gang du ringer op til din voicemail, f.eks. når du vil aflytte beskeder eller indtale/ændre din personlige velkomsthilsen.

Du skal også bruge nummeret, når du vil ændre viderestillingerne til din voicemail, f.eks. når din mobil er optaget eller uden for dækning.

Første gang du ringer op til telefonsvareren, bliver du bedt om at ændre den midlertidige kode (de sidste 4 cifre i SIM kort nummeret) til en personlig kode. Den skal være på fire til seks cifre, og det er den, du skal bruge fremover for at aflytte dine beskeder fra en anden telefon, eller fra udlandet.

 

Dækning

Du kan se her hvorledes Telenor dækker.

Banke på

”Banke på” anvendes, når du ikke vil gå glip af vigtige opkald. Med denne funktion bliver du med et ”banke på” signal i røret gjort opmærksom på indgående opkald, mens du er i gang med en anden samtale.

Du vælger selv, om du ønsker at parkere den igangværende samtale og besvare det nye opkald eller afvise opkaldet.

Aktivering Tast * 43 # ring op
Deaktivering Tast # 43 # ring op
Staus Tast * # 43 # ring op

Hvis en samtale “banker på”, har du følgende muligheder:

 • Tast 0 ”ring op”: Afviser det indkommende opkald
 • Tast 1 ”ring op”: Afslutter samtalen og besvarer det indkommende opkald
 • Tast 2 ”ring op”: Parkerer den igangværende samtale og besvarer det indkommende opkald

Hvis du vil skifte mellem de to samtaler, taster du igen 2 og “ring op”.

MMS opsætning

Når du indsætter dit Uni-tel SIM kort, er din telefon typisk automatisk sat op til mms og derfor klar til brug. Der kan dog være tilfælde, hvor dette ikke sker automatisk.

I disse tilfælde kan du sende en sms indeholdende teksten mms til 1221.
Herefter vil din telefon modtage de indstillinger der passer til modellen.
Du vil blive bedt om at gemme og aktivere indstillingerne og skulle nu kunne afsende og modtage mms.

Hvis ikke ovenstående virker, kan følgende indstillinger tastet manuelt:

Navn Uni-tel mms
APN telenor
Username <blank>
Password <blank>
MMSC http://mms.telenor.dk
MMS-proxy 212.88.64.8
MMS-port 8080
Sessionstilstand Kontinuerlig
MCC 238
MNC 02
Databærer GPRS
Godkendelsestype PAP
APN-type mms
APN-protokol IPv4

Internet opsætning

Når du indsætter dit Uni-tel SIM kort, er din telefon typisk automatisk sat op til internet og derfor klar til brug. Der kan dog være tilfælde, hvor dette ikke sker automatisk.

I disse tilfælde kan nedenstående indstillinger tastet manuelt:

Navn Uni-tel Internet
APN / adgangspunkt internet
Username/bruger ID <blank>
Password / adgangskode <blank>
Port <blank>
Proxy <blank>
Primær DNS <blank>
Sekundær DNS <blank>
Eventuel startside http://m.telenor.dk
Eventuel APN type internet eller default

Surfkontrol Udland

Surfkontrol Udland fås til mobil- og bredbåndsabonnementer. Det betyder, at du automatisk har et loft på forbrug af data og mms i udlandet på 450 kr./md.

Du vil modtage en sms når du har brugt 80% og 100%af beløbsgrænsen, om du ønsker at hæve forbrugsgrænsen. Besvares denne med For “JA” vil loftet blive hævet med yderligere 450 kr.

Skulle du få slettet denne sms kan du sende en sms til 1221 med teksten”SURFKONTROL HÆV” eller “SURFKONTROL HAEV”.

Dette kan gøres lige så mange gange du ønsker det. Den 1. i efterfølgende måned vil det igen være grundbeløbet (i eksemplet 450 kr.) der er gældende.

For at hæve grænsen permanent skal du enten sende en sms med teksten DATA til 1221, eller få juridisk ejer til at sende en mail til kundeservice.

Du kan fortsat tale og sende sms selvom beløbsgrænsen er nået.

Følg dit dataforbrug i udlandet

Ønsker du at få en status på dit dataforbrug i udlandet, så send en sms til 1221 med teksten”SURFKONTROL”.

Spærring af mobil

Har du tabt eller på anden måde mistet din mobiltelefon skal du straks spærre SIM kortet for at begrænse evt. misbrug.

Spærring af mobil gøres via Uni-tel kundelogin.

Log ind som med firmaets superbruger login eller med dit personlige login.

Bemærk: Tyverispærring kan ikke ske per e-mail.

Ved politianmeldelse af en stjålet telefon skal du oplyse IMEI-nummeret på telefonen. Det er derfor vigtigt at du opbevarer dette nummer, som står på telefonen (ofte under batteriet). Nummeret står også på kassen som telefonen blev leveret i ved køb.

Husk at mobiltelefoni gennem Uni-Tel er et abonnement (ikke taletidskort). Da du hæfter for alt forbrug foretaget inden spærring af SIM kortet risikerer du en ekstraregning, hvis du ikke straks tyverispærrer.

Tyverispærring kan også ske via telefon +45 69102200 – tast 4
Linjen er åben døgnet rundt.

Mistede koder

PIN og PUK koder modtages sammen med velkomstbrevet.

De fremgår også på dit kundelogin, som også fremgår af brevet. Såfremt du ikke længere er i besiddelse af dette kan den oplyste kontaktperson i firmaet gå ind via deres superbruger login og oplyse dem til dig. Skulle det ske at denne person ikke har mulighed for dette, kan der rettes skriftlig henvendelse til kundeservice.

I mail anføres hvilket mobilnummer, der har brug for genudsendelse af koder. Vi gør opmærksom på, at vi kun kan gensende dem til juridisk kontaktperson, som så må videregive dem til dig.
Vi har ikke mulighed for at oplyse koder telefonisk.

Min mobil virker ikke

Ingen tjeneste

 • Sluk og tænd mobilen
 • Tjek at ICC nummer er korrekt iflg. Velkomstbrev (kundelogin)
 • Slå 4G fra (kan forstyrre talesignal på 2 og 3G)
 • Tjek driftsinfo
 • Tjek dækningen
 • Opdater til nyeste software
 • Tag SIM kortet ud, og test det i en anden telefon.
 • Prøv evt. at gendanne mobilen til fabriksindstillinger – husk backup (for hjælp – henvend dig hvor mobilen er købt)

Internet på mobilen virker ikke:

 • Nulstil APN/netværksindstillinger (afhængigt af model) – derefter sluk/tænd telefon.
 • Tag simkortet ud og rens det med en tør klud
 • Slå evt. 4G fra og til igen
 • Tjek, om der er softwareopdateringer til din mobil
 • Tag SIM kortet ud, og test det i en anden telefon.

SMS virker ikke:

 • Særligt til iPhone-brugere: Prøv at slå iMessage fra og til igen.
 • Kontrollér mobilens hukommelse og hukommelseskortet for at se, om der er ledig hukommelse.
 • Tag simkortet ud, og test det i en anden telefon.

Hvis ikke dette virker bedes du sende nogle eksempler til mail kundeservice med følgende oplysninger:

 • Mobilnummer
 • Telefonmodel
 • Er iMessage forsøgt slået fra og til igen (kun iPhone-brugere)
 • Beskrivelse af fejlen
 • Adresse hvor fejlen opleves
 • Pludselig opstået problem eller længerevarende
 • A og B nummer (hvor der er sms’et til og fra)
 • Dato og klokkeslæt (maks. 3 dage gamle sms)

Vi indskærper, at alle ovenstående handlinger skal være foretaget først, også at have forsøgt SIM kort i anden telefon, da Telenor ellers vil afvise klagen.

Opkald virker ikke:

 • Nulstil netværksindstillinger – derefter sluk/tænd telefon.
 • Slå 4G fra (kan forstyrre talesignal på 2 og 3G)
 • Tag SIM kortet ud, og test det i en anden telefon.

Hvis ikke dette virker bedes du sende nogle eksempler til mail kundeservice med følgende oplysninger:

 • Mobilnummer
 • Telefonmodel
 • Beskrivelse af fejlen
 • Adresse hvor fejlen opleves
 • Pludselig opstået problem eller længerevarende
 • A og B nummer (hvor der er sms’et til og fra)
 • Dato og klokkeslæt (3 eksempler der er max 3 dage gamle)

Vi indskærper at alle ovenstående handlinger skal være foretaget først, også at have forsøgt SIM kort i anden telefon, da Telenor ellers vil afvise klagen.

Diverse

Skjul nummer

Med “Skjul nummer” kan du hindre visning af dit mobilnummer ved opkald. For at skjule eget nummer skal taster du #31# foran det telefonnummer, du ringer op til.

Sim-låst mobil

Hvis din mobil er sim-låst skal du kontakte butik/udbyder som den er købt i.
For at få den låst op skal IMEI nummer bruges.
IMEI nummeret findes på telefon ved at trykke: * # 06 #